Skip to content

Nuldelijnsondersteuning

NuldelijnsOndersteuning-outlineNuldelijnsondersteuning is zorg zonder formeel kader en heeft geen loketfunctie. Contacten in de nuldelijn starten informeel en vrijblijvend, maar kunnen wel heel belangrijk zijn.

Het gaat om mensen uit de eigen, directe omgeving, zoals partner, familie, vrienden, een collega (veteraan/buddy), een (voormalig) commandant, veteranenondersteuners (gastvrouwen en -heren van veteranenontmoetingscentrum Spoorzicht) en geestelijk verzorgers. De waarde van de nulde lijn voor de veteraan is dat het de eerste drempelloze zorg vanuit een vertrouwde omgeving is. Hieruit kan eventueel een doorverwijzing naar het Veteranenloket voortkomen.

DiSKv

De Digitale Sociale Kaart Veteranen(DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Bent u op zoek naar een nuldelijnshelper buiten de SVON dan kunt u die vinden in de “nuldelijnshelpervinder”

hoofdpagina-disk

Veteranenloket

Back To Top