Skip to content

Filmavond

Op donderdag 21 mei houdt SVON een filmavond. Tijdens deze avond wordt de documentaire “Blauwhelmen missies 1992-2004″ vertoond. De deuren van Veteranen ontmoetingscentrum Spoorzicht gaan om 19:30 open en de documentaire begint om 20:00. De duur van de documentaire is ±60 min. Hieronder staat een korte uitleg over de documentaire.

Datum: 21 mei 2015
Locatie: VOC Spoorzicht
Aanvang 20:00. Deur open om 19:30
Gratis toegang.

Wilt u uw deelname doorgeven via secretaris@svon.nl

dvd blauwhelmen

Cambodja
De VN wierp zich eind jaren ’80 op las bemiddelaar in de Cambodjaanse burgeroorlog. In deze oorlog streden verschillende partijen: de Rode Khmer (de Communistische Partij van Cambodja), het Cambodjaanse verzet en de royalisten van prins Sihanouk, de zogeheten Witte Khmer. Deze partijen kwamen in 1991 een staakt-het-vuren overeen, waarop VN-waarnemers toezagen. Dit was de UNAMIC-missie. Deze missie bereidde ook de UNTAC-missie voor, die erop toezag dat het op 23 oktober 1991 in Parijs afgesloten vredesakkoord zou worden nageleefd. De Nederlandse blauwhelmen in deze missie waren voornamelijk mariniers. Zij hielden zich vooral bezig met het ruimen van mijnen, maar hielden ook toezicht op het bestuur, de ontwapening van de strijdende partijen en handhaafden de orde.

Missie: UNAMIC (United Nations Advance Mission in Cambodia) 
             UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia)
Duur missie: 1992-1993
Aantal militairen: 2636
Dodelijke slachtoffers: 2

Haïti
Na een lang en moeizaam democratiseringsproces werd in 1990 Jean-Bertrand Aristide tot president van Haïti uitgeroepen. Hij werd een jaar later door het Haïtiaanse leger onder leiding van Raoul Cedras met een staatsgreep verdreven en het land belandde in grote problemen. Amerikaanse onderhandelaars wisten, net voordat tot een gewapende actie tegen het leger zou worden overgegaan, een akkoord met de Haïtiaanse machthebbers te bereiken. Zij droegen hun taken over aan UNMIH. Deze VN-vredesmissie nam de bestuurstaken in het land over, zorgde voor meer veiligheid en organiseerde verkiezingen. De Nederlandse Blauwhelmen onderhielden onder andere contacten met de lokale autoriteiten,begeleidden humanitaire konvooien en hadden een groot aandeel in het organiseren van en toezien op de verkiezingen.

Missie: UNMIH (United Nations Mission in Haïti)
Duur missie: 1994-1996
Aantal militairen: 325
Dodelijke slachtoffers: geen

Eritrea en Ethiopië
In 1993 scheidde Eritrea zich af van Ethiopië. Bij deze afscheiding werden de landsgrenzen echter niet nauwkeurig gemarkeerd, wat een oorlog tot gevolg had. In mei 2000 werd een staakt-het-vuren getekend tussen de landen. UNMEE werd opgericht om hierop toezicht te houden.

 

Missie: UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)
Duur missie: 2000-2001
Aantal militairen: 1630
Dodelijke slachtoffers: 1

Liberia
De Veiligheidsraad van de VN richtte in september 2003 UNMIL op, op verzoek van verschillende voormalig strijdende partijen in Liberia. UNMIL steunde de implementatie van het vredesakkoord, hield toezicht op de handhaving van het staakt-het-vuren en de vestiging van een nieuwe regering. UNMIL is nog altijd actief, maar zonder Nederlandse deelname.

Missie: UNMIL (United Nations Mission in Liberia)
Duur missie: 2003-2004
Aantal militairen: 270
Dodelijke slachtoffers: geen

Back To Top