Skip to content

Stuk regionale krant

Kennismaken met de wereld van veteranen

Josée Gruwel(t@JoséGruwel)

DOETINCHEM De Stichting Veteranen Oost-Nederland organiseert op zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur een Open Dag aan de Stationsstraat. De dag staat in het teken van ‘Defensie en vervoer’. Liefhebbers kunnen hun hart ophalen, want er staat materieel dat door het Nederlandse leger is gebruikt in de periode van de dertiger jaren tot rond 2000, met blikvangers als tanks en een raketinstallatie. Daarnaast is de Nederlandse Unifil Vereniging aanwezig, evenals Hulphond Nederland en de ‘Bartje Cie’. Ook het Openbaar Vervoer Museum zet de deur open. Er valt niet alleen veel te zien, er kunnen ook ritjes worden gemaakt, er kan geschoten worden in een schietcontainer en men kan een virtuele stormbaan afleggen in een infanterietrailer. Waar staat de Stichting Veteranen Oost-Gelderland precies voor?

 

[KAMERAADSCHAP] De Doetinchemmer en Libanon-veteraan Cor Keizer kwam een paar jaar geleden met het idee om in Doetinchem de Stichting Veteranen Oost-Nederland op te richten. In het najaar van 2012 was het zover en begin 2013 werd het pand aan de Terborgseweg 79 het thuishonk. Algemeen bestuurslid René Koolenbrander: ,,Inmiddels komen er wekelijks gemiddeld zo’n dertig bezoekers. Allemaal hebben ze op de een of andere manier te maken met het militaire leven, maar ook buitenstaanders zijn welkom. Onder de veteranen zijn Indiëgangers, mensen die werden uitgezonden naar Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Afghanistan en Mali. Onze aantrekkingskracht is dat we samen  dezelfde taal spreken, elkaar begrijpen en aanvoelen.” Penningmeester Wim van Beek: ,,Als we elkaar ontmoeten is er meteen weer die kameraadschap en saamhorigheid. We praten, organiseren activiteiten en verzorgen educatie. ”

 

[NULDELIJNSZORG] Binnen de stichting wordt er ook nuldelijnszorg gegeven. Van Beek is nuldelijnscoördinator. ,,Want laten we eerlijk zijn, elke militair die uitgezonden wordt, komt beschadigd terug.” Zelf was hij een half jaar als militair in Libanon en maakte daar intense gebeurtenissen mee. ,,Ik heb die een plek gegeven en help nu anderen door middel van gesprekken, want praten helpt bij de verwerking. Hiermee dienen we het  maatschappelijk belang.”

De nuldelijnsgesprekken zijn laagdrempelig, warm, onbedreigd en op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Ze vallen niet onder de professionele hulpverlening. Hierdoor kan een zorgvraag in de reguliere hulpverlening misschien worden voorkomen. Nuldelijnszorg is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse veteranenbeleid. Ervaringen met oudere veteranenverenigingen hebben geleerd dat nuldelijnszorg signalerend is en preventief werkt. Koolenbrander: ,,De leeftijd van onze bezoekers is doorgaans zeventig plus. Maar we willen ook graag jongeren verwelkomen die uitgezonden werden. Ze vluchten vaak weg in hun werk en verdringen hiermee traumatische ervaringen, maar eens slaan de stoppen door.”

Opening: dinsdag 13.00 tot 17.00 uur, donderdag 19.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Info: www.svon.nl
image

Bijschrift foto: René Koolenbrander (links) en Wim van Beek promoten graag de Open Dag en het werk van de Stichting Veteranen Oost-Nederland.
 

 

Back To Top