Skip to content

Veteranendag Den Haag 2015

Op 27 juni was de SVON aanwezig op het malieveld te Den Haag.
Tijdens deze feestelijke dag mochten 8 vrijwilligers van de SVON meehelpen in de VOC tent die aan het begin van het malieveld stond. Samen met de collega’s van MDKL werd de tent bemand.

image

Op deze dag werden de veteranen ontmoetingscentra gepromoot alsmede nuldelijns ondersteuning.
Er werd koffie en thee geschonken en men kon in de tent die was omgebouwd tot “ontmoetingscentrum” diverse spullen bekijken, krant lezen, schaken, enz.

image

De minister van Defensie heeft ook nog een bezoek gebracht aan de tent tevens wisten ook enkele personen van de vaste Kamercommissie de weg te vinden. Deze personen zijn individueel op de hoogte gebracht van de werkzaamheden van de samenwerkende VOC’s en het project nuldelijns ondersteuning.

image

image

Voor de kinderen was er een leuke verkleeddoos waarna ze verkleed op de foto konden in een wachthuisje. Ook enkele ouderen lieten de kans niet onbenut om zich op de gevoelige plaat te laten vastleggen.

Al met al een zeer geslaagde dag. De SVON wil alle vrijwilligers bedanken die tijdens deze dag hebben geholpen en het tot een succes hebben gemaakt.
Ook de personen en vrijwilligers die veteranendag in het ontmoetingscentrum Spoorzicht hebben gevierd, bedankt.

Back To Top