Skip to content

Moral Injury: een nieuwe manier van kijken naar veteranen

Eefde – De veteranenzorg in Nederland heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. De zorg is verbeterd en er worden steeds meer veteranen bereikt. Voor sommigen was de komst van het Veteranenloket in 2012 het sluitstuk van een goed werkend zorgsysteem voor veteranen. Is binnen de Veteranenzorg nu alles goed op orde? Het antwoord luidt helaas: nee. 

Binnen de zorg voor veteranen wordt vaak gesproken over PTSS. Veteranen en PTSS worden in de media meestal in een adem genoemd. Maar is dit wel terecht? Los van het feit dat de meeste veteranen positieve ervaringen met hun uitzendingen hebben, is er ook lang niet altijd sprake van PTSS. In sommige situaties is er juist veel eerder sprake van Moral Injury. Een onderwerp dat vraagt om een nieuwe manier van kijken naar veteranen en hun ervaringen. 

Het concept rond het denken over Moral Injury komt uit de Verenigde Staten. Een van de grondleggers is Prof. Dr. Jonathan Shay die in de jaren tachtig van de vorige eeuw als psychiater veel Vietnam veteranen behandelde maar merkte dat zijn eigen diagnoses soms niet klopten en zijn therapieën niet werkten. Er was bijvoorbeeld weinig tot geen aandacht voor schuld en schaamte. Ook de rol van politiek, de samenleving en de media kwamen vaak niet ter sprake bij de manier waarop veteranen hun uitzendervaringen probeerden te integreren in hun leven. 

In de presentatie wordt ingegaan op de volgende vragen: wat is Moral Injury?, hoe ontstaat Moral Injury?, Wat is het verschil tussen PTSS en Moral Injury?, Op welke wijze kunnen we het beste met Moral Injury omgaan? En welke rol spelen rituelen bij de begeleiding rond Moral Injury? 

De presentatie op vrijdag 22 juni op de voormalige Detmerskazerne in Eefde wordt verzorgd door Erwin Kamp. Erwin is zelf veteraan en hoofd van de Humanistische Geestelijke Verzorging bij Defensie. Hij werkt inmiddels twintig jaar als geestelijk verzorger en werd onder meer met het Korps Mariniers uitgezonden naar Ethiopië/Eritrea en Irak. In zijn vorige functie was hij Coördinator Geestelijke Verzorging op het Veteraneninstituut. Tijdens de presentatie is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Het Veteranen ontmoetingscentrum Detmerskazerne (Kazerneplein 6, Eefde) is geopend vanaf 19.00 uur en aanvang van de lezing is om 20.00 uur.

Vanaf het Veteranen ontmoetingscentrum Spoorzicht in Doetinchem wordt een pendeldienst geregeld. Indien u gebruik wilt maken van deze pendeldienst, graag uw naam en het aantal personen opgeven via pr@svon.nl. Dit kan tot 21 juni! U ontvangt dan via deze e-mail instructies waar u op 22 juni kunt opstappen en vanaf welke tijd.

Tot dan in Eefde!

 

Back To Top