Skip to content

Filmavond

Op Donderdag 9 April 2015 houdt SVON een filmavond. Tijdens deze avond wordt de documentaire “Blauwhelmen voormalig Joegoslavië 1992-1995” vertoont. De deuren van Veteranen ontmoetingscentrum Spoorzicht gaan om 19:30 open en de aanvang van de documentaire begint om 20:00. De duur van de documentaire is ±60 min. Hieronder staat een korte uitleg over de documentaire.

Datum: 9 april 2015
Locatie: VOC Spoorzicht
Aanvang 20:00. Deur open om 19:30
Gratis toegang.

Wilt u uw deelname doorgeven via secretaris@svon.nl

dvd blauwhelmen

Een VN-vredesmissie die we in Nederland niet snel zullen vergeten is UNPROFOR in voormalig Joegoslavië. UNPROFOR was actief tijdens de Bosnische oorlog, voornamelijk in het tegenwoordige Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. Joegoslavië bestond voorheen uit zes deelrepublieken(Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië) welke in de loop van de jaren’80 in conflict kwamen door de steeds slechter wordende economie en de opkomst van het nationalisme. Verschillende bevolkingsgroepen verklaarden zich onafhankelijk, met vele conflicten als gevolg.

De VN richtte UNPROFOR op met als doel de oorlog in het voormalig Joegoslavië in te dammen. De vredesmacht bestond uit drie componenten: een militaire, een civiele en een politiecomponent. Het hoofdkwartier werd in 1992 gevestigd in het toen nog relatief veilige Sarajevo. Later zou het hoofdkwartier nog naar Belgrado en Zagreb verhuizen. De taak van UNPROFOR was het toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren van januari 1992 en de demilitarisering van de door de Kroatische Serviers veroverde gebieden. In die gebieden moest het lichtbewapende UNPROFOR de veilige terugkeer van vluchtelingen mogelijk maken. Een van de Nederlandse bataljons van UNPROFOR, Dutchbat , is hierbij in opspraak geraakt. Tijdens de derde roulatie van dit bataljon heeft Dutchbat, met aan het hoofd luitenant-kolonel Thom Karremans, de val van Srebrenica en de daaropvolgende etnische zuivering niet kunnen voorkomen.
De val van Srebrenica heeft grote implicaties gehad. Ook voor de Nederlandse politiek. Bij de samenstelling van deze DVD  hebben we ons zo veel mogelijk beperkt tot een weergave van de gebeurtenissen van de missie en de Blauwhelmen ter plaatse.

Missie: UNPROFOR (United Nations Protection Force)
Duur missie: 1992-1995
Aantal militairen: 9753
Dodelijke slachtoffers: 7

unprofor

Back To Top